Posts

Showing posts from September, 2011

God Mode Dalam Window 7

Image
GodMode di dalam Window 7 adalahciri-ciriyang tersembunyiyang membolehkanpengguna mengakses semuapanelkawalansistem operasi hanya dari dalam satufolder. God Mode membenarkan pengguna menukar dan mengubah keseluruhan tetapan Window 7 dalam hanya satu folder.

Denganmewujudkanfolder barudalam Windows7dan penamaan semuladengan rentetan tekstertentupada akhir,pengguna boleh menukar apa-apa kofigurasi hanya pada satu folder seperti menukar wallpaper, screen resolution, menukar user password dan macam-macam lagi. 

God Mode juga boleh digunakan di dalam Windows Vista, tetapi hanya untuk Vista 32-bit. Jika ia dilakukan pada Vista 64-bit kemungkinan ia akan crash kerana Window Vista adalah versi yang kurang stabil.