Posts

Showing posts from April, 2012

Audi Membeli Ducati Pada Harga €860 Juta

Image
Banyaksumber-sumberkewangandi Eropahdan Negeritelahmemeberitahubahawa perjanjianAudi-Ducatidilakukan(BonomiInvestindustrialAndrea juga berhajat)walaupun tiadapengumuman rasmilagi. Satusidang mediadijangkaselepasmesyuaratpemegang saham Volkswagendi Hamburg,Jerman,yangsecara rasmiakan memberi kata putus untuk pengambilalihanpengilang